Szczeniaki border collie: planowane mioty

Hotel dla psów i ludzi niedaleko Warszawy | Psi Domek

Szczeniaki border collie. Hodowla border collie Nona BaFra.

Hodowla Nona BaFra

Planowane mioty

Z ogromną pasją dobieramy psy do naszych suczek, żeby szczeniaki border collie spełniały nasze oczekiwania. Dlatego bardzo zależy nam, aby psiaki z naszej hodowli były aktywne sportowo – czy to na poziomie rekreacyjnym, czy wyżej. W związku z tym nie sprzedajemy psów „na kanapę”. 

Poniżej można zapoznać się z najbliższymi planami hodowlanymi. 

MIOT 2024: Taja & Ever

Jakie szczeniaki?

Spokojne, zrównoważone i z dużym zacięciem do sportu.  Powtarzamy bardzo udany miot z 2022. 
Dotychczasowe szczeniaki border collie po Taji – więcej informacji.

Dla kogo?

Będziemy szukać domów, które wykorzystają ten sportowy potencjał potomstwa.

Kiedy dokładnie miot?

W 2024. 

O rodzicach:

MIOT 2024: Nona & Quick

Jakie szczeniaki?

To będzie pierwszy miot naszej Nony. Natomiast oczywiście liczymy na psy idealne do sportu, przy jednoczesnym zrównoważeniu w życiu.

Kiedy dokładnie miot?

W 2024 – druga połowa roku. 

O ojcu miotu

UNCHARTED TREASURE SONIC WORKAHOLIC 

AGILITY A2

FRISBEE (DISTANCE & FREESTYLE)

HERDING – NHAT EXCELLENT

 

HDA

ED O/O

OCD FREE

EYES HEART CLEAR

CEA TNS CARRIER

EAOD, MDR I, NCL, IGS, GG, SN NORMAL

AGILITY A2

FRISBE (DISTANCE & FREESTYLE)

HERDIN – NHAT EXCELLENT